Les dette før du leier ut boligen

for-rent

Å leie ut hele eller deler av boligen kan gi en kjekk ekstrainntekt som monner. Har du samme bosted som utleieobjektet, kan det godt hende at leieinntektene også er skattefrie.

Når slipper du skatt av leieinntekt?

Leier du ut en del av den boligen du selv bor i, trenger du vanligvis ikke betale skatt av inntektene. Dette avhenger av størrelsen på utleiedelen. Hovedregelen er at du selv må disponere halvparten av boligen.

Leier du for eksempel ut en hybel, er du som regel helt innenfor, mens det motsatte gjelder om du selv nor på hybelen og leier ut resten av boligen. I de tilfeller du leier ut et rom, og leietakeren har tilgang til å bruke resten av boligen, som felles kjøkken, bad, stue, etc, slipper du også skatt.

Du slipper også å betale skatt på leieinntekter som ikke overstiger 20 000 kroner per år.

Utleie av tomannsbolig

Du kan også leie ut en halvpart i en såkalt tomannsbolig uten at det blir skattepliktig. I slike tilfeller spiller det ingen rolle hvilke deler som er størst. På dette punktet er det kommet en endring i nyere tid. Det nye er at halvparten defineres ut i fra utleieverdien, ikke arealstørrelsen. Er utleiedelen oppusset og flott, mens den delen du selv bor har mange mangler og er i dårlig forfatning, skal du teknisk sett betale skatt av inntektene.

For å kunne defineres som en tomannsbolig, må den inneholde to familieleiligheter. En familieleilighet må også kunne anses for å dekke boligbehovet til en familie på minst tre personer (to voksne og et barn). Totalt må arealet av det som kalles primære rom, eller P­rom (oppholdsrom, kjøkken, soverom, bad, inngangsparti, og lignende) være over 40 kvadratmeter. Vær oppmerksom på at areal som har en takhøyde under 1,90 meter, ikke kan medregnes, unntatt 0,6 meter dersom boligen har skråtak.

Som øvrig utleie av bolig, slipper du skatt uansett dersom leieinntektene ikke er mer enn 20 000 kroner i året.

tax-credit-savingsSkattepliktig utleie av egen bolig

Du må skatte av inntektene når du leier ut en bolig du ikke bor i selv (men fortsatt unntatt når inntektene er under 20 000 kroner). Det spiller ingen rolle om du fortsatt har boligen som registrert adresse i Folkeregisteret. Bor du ikke fysisk i en bolig du leier ut, er inntektene skattepliktige. Du skatter av nettoinntektene på lik linje med andre kapitalinntekter, der skatteprosenten er 25%. Dette ble satt ned fra 27% 1. januar i år (2016).

Husk fradragene

Om du skatter av leieinntektene, har du krav på flere fradrag. Dette inkluderer utgifter i forbindelse med feste (festeavgift), alle kommunale avgifter som vann og renovasjon, renhold av utleieboligen eller fellesarealer, forsikringer, strøm dersom du betaler denne delen og avskrivninger av innbo. Skal du kreve fradrag for sistnevnte, må leiligheten være møblert og leies ut i minst tre år. Du må også bruke innboet før og etter utleieperioden. I så tilfelle kan du trekke fra 15% av de brutto leieinntektene. Leier du ut møblert lengre enn tre år, kan du trekke fra kostpris som er under 15 000 kroner. For objekter med høyere kostpris, må du foreta saldoavskrivninger.

Du kan også trekke fra om du har vedlikeholdskostnader, men ikke betydelige endringer eller moderniseringer. Har du reiseutgifter i forbindelse med utleien, kan du trekke fra disse. Grensene for fradrag ved reise er inntil 10 reiser i året, og beregnes med en sats på 3,50 kroner per kilometer. Om du havner i den kjedelige situasjonen at leietakeren ikke betaler husleien slik avtalt, har du fradragsrett på tapet.Se også denne nyttige artikkelen:
http://e24.no/privat/eiendom/slik­blir­utleieboligen­loennsom/20372578

Er du proff utleier?

Om du leier ut flere enn fem boenheter, driver du med en virksomhet. I så tilfelle gjelder det andre regler for skatteberegning. Her finnes det en rekke unntak og  sørbestemmelser som du bør sette deg inn i. Om du kommer inn under bestemmelsen for virksomhet, må du levere egen næringsoppgave. Det anbefales at du kontakter skattekontoret ditt for veiledning om du er usikker, og du finner nærmere informasjon på Skatteetatens hjemmesider.